Nguyễn văn toàn

Xếp hạng uy tín Tôi rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ domain của FPT

Nguyễn thị bình

Xếp hạng uy tín Dịch vụ server của FPT khá tốt, tôi rất hài lòng với dịch vụ này. an toàn bảo mật, support tốt

Nguyễn văn bình

Xếp hạng uy tín Cảm ơn dịch vụ domain của FPT tôi đã sở hưu domain của tôi. Dịch vụ khá nhanh, bảo mật khá tốt