CTKM oncall kèm theo trang bị thiết bị ( Đến 31.5.2021)

CTKM Oncall – mọi tiện ích trên một kết nối (đến 31/5/2021)

Hotline: 0988.869.018
 Áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng có thời hạn tối thiểu 12 tháng và trả trước tối thiểu 12 tháng:
STT Gói dịch vụ Giá Giá Khuyến mại Điều kiện KHG hưởng ưu đãi FPT
(VNĐ/tháng) (VNĐ/12 tháng)
(trước thuế) (trước thuế)
1 Oncall Mini
5 user
                 250,000              3,000,000 Tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.01 KHG ký hợp đồng có thời hạn tối thiểu 12 tháng và trả trước tối thiểu 12 tháng
01 phiếu mua hàng Saigon Co.op 250.000 VNĐ.
Trang bị 01 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
2 Oncall 1
10 user
                 490,000              5,880,000 Tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
01 phiếu mua hàng Saigon Co.op 450.000 VNĐ.
Trang bị 02 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
3 Oncall 2
20 user
                 790,000              9,480,000 Tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
01 phiếu mua hàng Saigon Co.op 750.000 VNĐ.
Trang bị 04 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
4 Oncall 3
50 user
              1,690,000            20,280,000 Tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
01 phiếu mua hàng Saigon Co.op 1.500.000 VNĐ.
Trang bị 10 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
5 Oncall 4
100 user
              2,490,000            29,880,000 Tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
01 phiếu mua hàng Saigon Co.op 2.500.000 VNĐ.
Trang bị 20 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
Áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng có thời hạn tối thiểu 06 tháng và trả trước tối thiểu 06 tháng:
STT Gói dịch vụ Giá Giá Khuyến mại Điều kiện KHG hưởng ưu đãi FPT
(VNĐ/tháng) (VNĐ/06 tháng)
(trước thuế) (trước thuế)
1 Oncall Mini
5 user
                 250,000              1,500,000 Tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền KHG ký hợp đồng có thời hạn tối thiểu 06 tháng và trả trước tối thiểu 06 tháng
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
2 Oncall 1
10 user
                 490,000              2,940,000 Tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
Trang bị 01 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
3 Oncall 2
20 user
                 790,000              4,740,000 Tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
Trang bị 02 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
4 Oncall 3
50 user
              1,690,000            10,140,000 Tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
Trang bị 05 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
5 Oncall 4
100 user
              2,490,000            14,940,000 Tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ không thu tiền.
Trang bị 10 thiết bị IP Phone Yealink T19 E2
Miễn phí khởi tạo dịch vụ.
Phương án Bán
Tên thiết bị Đơn giá public Bảo hành
Yealink T19-E2 850,000  12 tháng
Phương án Thuê
Tên Thiết bị Đơn giá thuê (VNĐ/ Tháng) Thời gian thuê         ( Tháng) Thành tiền chú thích
Yealink T19-E2                     99,000                             6                 594,000 Thanh toán chu kỳ 6 tháng. KHG ký HĐ thuê trong vòng 2 năm sẽ tặng thiết bị cho khách hàng
                    55,000                           12                 660,000 Thanh toán chu kỳ 12 tháng. KHG ký HĐ thuê trong vòng 2 năm sẽ tặng thiết bị cho khách hàng