Link tài khoản Outlook và Yahoo vào Gmail

Posted on 1 CommentPosted in Tin tức

Link tài khoản Outlook và Yahoo vào Gmail 4 (80%) 1 vote Google vừa đưa ra chức năng liên kết các tài khoản email khác với Gmail để tận dụng được những tính năng trước đây vốn chỉ dành riêng cho dịch vụ của hãng. Ví dụ, bạn có thể link tài khoản Yahoo và […]