Chương trình khuyến mại Hi Gio Cloud & Office 365 áp dụng đến 30/6/2020

  1. HIGIO

Đơn giá tài nguyên áp dụng cho flat charge:

Resources Unit Price (chưa bao gồm VAT 10%) Ghi chú
vCPU                               170,000  
RAM                               160,000  
Public IP                               100,000
Windows License                               600,000
SSD (<500GB) 3,000 IOPS mặc định 2000

IOPS 4000 giá 3.500/GB

SSD (>=500GB) 2,500
Veeam Backup Agent 300,000
Backup Storage (<500GB) 2,500
Backup Storage (>=500GB) 1,500

 

Gói KM áp dụng đến 30/6/2020, cho HĐ thời hạn và thanh toán tối thiểu 06 tháng:

– P1: 699.000 VND / tháng cho gói 2vCPU – 4GB RAM – 40GB SSD.
– P2: 1,288,000 VND / tháng cho gói 4vCPU – 8GB RAM – 100GB SSD.

– P3: 3,800,000 VND / tháng cho gói 8vCPU – 16GB RAM – 500GB SSD

– Backup B1: (1 Agent + 100GB storage đầu tiên) cho mỗi VM = 350,000 VND / tháng.

 

  1. Office365
Gói dịch vụ Exchange Online Plan 1 Office365 Business Essentials Office365 Business Office365 Business Premium
Phí dịch vụ (người dùng/tháng) 4$ 5$

Giảm 50% chỉ còn 2.5$

8.25$ 12.5$

Giảm 20% chỉ còn 10$